Leopold Sulovky. senator, ostrava

Novinky

16. 10. 2017 | 22:32

Aktuální otázky financování sportu

Ve středu 11. 10. 2017 v 8.15 hod proběhlo jednání podvýboru pro sport, jehož hlavní náplní byl bod financování sportu. Jednání se zúčastnil také ministr školství pan Stanislav Štech s námětkem.

Naše dotazy k uvedené problematice nebyly uspokojivě zodpovězeny, a proto jsme chtěli navrhnout projednání této palčivé problematiky na plénu. S návrhem na zařazení tohoto bodu vystoupil senátor Valenta. Návrh byl ale bohužel zamítnut.

Výsledek hlasování naleznete klikem na tento text.

Návrh zařadit tento bod na pořad schůze Senátu otevřete klikem zde.   V tomto textu návrhu je i stručný popis problému.

Poslední přílohou je návrh na usnesení.

 

Byla to současně reakce na připomínky veřejnosti v tomto smyslu: 

-  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy letos neumožní sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, sdruženým v národních sportovních svazech nebo v ČUS čerpat státní dotace na údržbu a provoz sportovních zařízení (tzv. Program IV MŠMT). Dotace byla každoročně, posledních dvacet let, poskytována nejen vlastníkům (platí i pro 2017), ale i dlouhodobým provozovatelům sportovních zařízení (pro ty od 2017 již nelze).

-  Skutečnost je taková, že MŠMT tento klíčový program 2. 10. 2017 vypsalo, ale s takovými podmínkami, že vlastníci sportovišť z řad SK/TJ, sdružených v národních sportovních svazech a v největší střešní sportovní organizaci České unii sportu (ČUS) - nemohou o tyto prostředky vůbec žádat. Nejsou dle definice programu oprávněnými příjemci.

-  Ministerstvo stanovilo podmínkou poskytnutí prostředků Programu IV pouze spolkům s celostátní působností (sportovním svazům, střešním sportovních organizacím apod.) a jejich pobočným spolkům - nikoliv však členským spolkům.  České sportovní prostředí je až na výjimku České obce sokolské postaveno na členských spolcích, nikoliv pobočných. Tato skutečnost je úředníkům ministerstva známá, přesto podmínky takto nastavili.  

Náš podvýbor apeloval na to, aby podmínky byly stanoveny tak, aby bylo zabezpečeno financování provozu sportovních klubů a spolků  bez ohledu na to, zda jsou pobočné nebo členské.

Vzhledem k tomu, že už začalo poslední čtvrtletí, připoměli jsme, že náš návrh je z období před prázdninami, kdy jsme navrhovali ministerstvu financovat spolky zálohově.
 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2017 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4