Leopold Sulovky. senator, ostrava
3. 12. 2014 | 11:18

Dopis prezidentovi

 

 

 

 

Senátorský Klub KDU-ČSL a nezávislí

 

Petr Š I L A R

předseda

 

Senátorský Klub Starostové a nezávislí

 

Jan H O R N Í K

předseda

 

 

 

 

                                                       V Praze dne 3. prosince 2014

 

Vážený pane prezidente,

 

 

jako předsedové senátního klubu KDU-ČSL a nezávislí a Starostové a nezávislí jsme byli pověřeni, abychom Vám v otevřeném dopise sdělili naše hluboké znepokojení z některých Vašich vystoupení v zahraničí i v naší republice.

 

 

 

 

Naše dva kluby nejsou platformou jakékoliv kavárny. Zastupujeme mnoho občanů z menších měst a obcí a rádi bychom Vám sdělili názory jak jejich, tak i naše osobní.

 

Nenechává nás klidnými skutečnost, že se stále více vzdalujete občanům této země. Vzdalujete se jim svým jazykem, svým myšlením, ale i svými činy, které mohou měnit charakter českého státu a tím i jeho budoucnost. Znehodnocování absolutního významu lidských práv ve jménu údajných ekonomických zájmů českých firem, potažmo české společnosti, kterého se ve svých výrocích dopouštíte, je dramatickým potlačováním a znevěrohodňováním našeho nejvyššího zákona, kterým je Ústava České republiky.

 

Odmítáte vnímat agresivní a diktátorské chování Ruska k Ukrajině, ale i k dalším jeho sousedům do takové míry, že oslabujete a ohrožujete naše životně důležité vztahy s našimi spojenci v EU a USA. Vaše přehlížení porušování mezinárodních smluv a závazků ze strany Ruska je nepochopitelné. Vaše oficiální projevy vůči Rusku a Číně nás jako demokratický stát dehonestují a dělají z naší země nedůvěryhodného partnera v EU a NATO. Jsme přesvědčeni, že tento výsledek Vaší práce naprostá většina našich občanů nechápe, nechce a ani si ho nezaslouží. Stejně tak odmítá zvolenou formu komunikace, jakou v poslední době volíte.

 

 

 

Žádáme Vás, vážený pane prezidente, abyste své zahraniční projevy pronášel ve své rodné řeči. Jsme na naši mateřskou řeč hrdi a Vy, jako nejvyšší představitel našeho státu musíte být spolutvůrcem české státnosti a hrdosti jeho občanů. Projev prezidenta v jemu cizí řeči má mít navýsost symbolický význam, kterým potvrzuje či předjímá zásadní vztah své země k navštívenému státu. V tomto smyslu se vyslovil v němčině John Fitzgerald Kennedy u Berlínské zdi či Václav Havel v angličtině v roce 1990 v Kongresu Spojených států amerických. A právě v tomto smyslu vnímáme také Vaše projevy pronášené v ruštině. Jsme hluboce přesvědčeni, že žádná z minulých událostí týkajících se Ruské federace nebyla tak pozitivně významná, abyste nemluvil ve své mateřštině. Současné chování Ruské federace tomu podle našeho názoru naopak přímo odporuje.

 

Buďte, pane prezidente, především a jenom prezidentem České republiky.

 

Buďte mužem, na kterého mohou být občané bez rozdílu náboženského, občanského či politického názoru hrdí, kterým je jejich prezident příkladem ve slovech i v činech.

 

Hlasy občanů po Vašem odstoupení jsou stále častější a hlasitější. Důvody proč se tak děje stále více traumatizují nemalou část české společnosti. Nápravu máte ve svých rukou. Plňte svůj prezidentský slib. Buďte prezidentem deseti milionů obyvatel naší země, nerozdělujte je, ale spojujte, dbejte zájmů České republiky a důstojně ji reprezentujte.

 

Sdělujeme Vám to jako zákonodárci České republiky. Sdělujeme Vám to slušně, s veškerou vážností, odpovědností a pokorou, kterou k naší zemi chováme.

 

 

Děkujeme za vyslyšení našich názorů a přání.

 

 

 

 

 

 

 

             Petr Šilar                                                            Jan Horník

předseda klubu KDU-ČSL                                      předseda klubu Starostové

             a nezávislí                                                            a nezávislí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pan

Miloš Zeman

Prezident České republiky

« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2019 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4