Leopold Sulovky. senator, ostrava
16. 03. 2015 | 20:04

Dění v Senátu

 

Vážení,

rád bych vás informoval o dalším dění v Senátu.

 

 

Zpětně bych chtěl uvést, že náš klub, kterého jsem stále členem se po odchodu pana Jaromíra Štětiny rozrostl o dva nové členy a sice Ing. Zbyňka Linharta, místostarostu města Krásná Lípa a Jiřího Voseckého, místostarostu obce Okrouhlá. Předsedou klubu zůstává Ing. Jan Horník, starosta Božího daru.

 

Z nejsledovanějších zákonů byla projednávána zejména novela zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Dosavadní úprava neobsahovala například úpravu místní příslušnosti exekutora, ačkoli je obvyklé, že při výkonu státní moci orgány nebo osoby, které tuto moc vykonávají, podléhají pravidlu místní příslušnosti. Tento princip platí i ve většině Evropských zemí.

 

Absence místní příslušnosti exekutora se zdá jako nepodstatná, ale ve skutečnosti umožňovala, aby exekutor například kvůli drobné částce obstavil lidem z druhého konce republiky veškerý movitý majetek.  Takto se snadno prosazují ti nejbezohlednější z exekutorů, kteří netrpí žádnými morálními či etickými skrupulemi. Vítězí právo silnějšího, právo džungle. Exekutorská činnost se stala doslova fenoménem. Při vymáhání bagatelních částek se pošlapávalyzákladní lidská práva, což je v rozporu s principy demokratického státu.  Výjimkou přitom nejsou ani pochybení exekutorů, kdy dochází k šikanování zcela nevinných lidí, takže k jejich okradení.
Místní příslušnost vychází již z Listiny základních práv a svobod, a pokud platí pro samotný soud, tak byl paradox, kdy se na výkon exekutora žádná pravidla místní příslušnosti nevztahovaly. Návrh novely byl však na poslední schůzi Senátu odročen.

 

V současné době pracuji na pozměňovacích návrzích k návrhu tzv. energetického zákona, který byl nedávno předložen poslancům a putuje nyní do Senátu. Zde vidím prostor pro podstatné úpravy, které odstraní vážné nedostatky a negativní dopady na provozovatele elektráren.

 

Problém vidím například v tom, že v návrhu touto novelou se zavádí do zákona o hospodaření energií pojem „malý a střední podnikatel", aniž by byl tento pojem blíže určen. V důsledku absence zákonného vymezení „malého a středního podnikatele" může v praxi nastat problém i u pojmu „podnikatel" (rozumí se velký), neboť je vymezen negativně pomocí pojmu malého a středního podnikatele, přičemž velkému podnikateli se v zákoně stanovuje větší rozsah povinností.

 

Dále spolupracuji s odborníky na přípravě pozměňovacích návrhů k zákonu na ochranu veřejného zdraví. Tady vidím jako nutnost provést liberalizaci očkování, poněvadž jsem měl možnost se seznámit s odbornými studiemi, prokazující škodlivé následky očkování. Jde přece v první řadě o zdraví budoucí generace a našich potomků, takže zde není žádný prostor pro ponechání věci na komerčních zájmech farmaceutického průmyslu. I pro tento svůj návrh budu hledat širokou podporu mezi kolegy v Senátu.

 

V neposlední řadě jde o odstranění šikany těch, kteří podle § 46 odst. 4 zákona o ochraně veř. zdraví odpovídají  jako rodiče za splnění očkovací povinnosti u dětí do 15 let. V případě nesplnění této povinnosti hrozí obvinění ze spáchání přestupku krajskou hygienickou stanicí, s čímž jsou obvykle spojeny finanční sankce. Represe mohou pokračovat tím, že o vás začne zajímat orgán sociálně-právní ochrany dětí, který vás bude tlačit ke splnění očkovací povinnosti a v krajních případech může hrozit omezením či zbavením rodičovské zodpovědnosti pro zanedbání rodičovských povinností v péči o zdraví dítěte. Ve světle studií, prokazujících škodlivost očkování, je tento stav krajně neústavní a nežádoucí.

 

V současné době se intenzivně zabývám úpravou zákonů týkajících se fotovoltaiky se zaměřením na využití v běžném životě širokou veřejností.

 

Souběžně s těmito aktivitami se věnuji přednáškové činnosti a politickému dění ve svém volebním okrsku. Lidé mě také navštěvují v mé regionální senátorské kanceláři v Ostravě – Jihu, kde se snažíme pomáhat s problémy, se kterými se na mě obracejí.

 

Zdraví Vás

 

Leopold Sulovský

 

 

 
 

« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2019 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4