Leopold Sulovky. senator, ostrava
16. 03. 2015 | 13:34

6. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

 

VHZD se sejde ve středu 11. března 2015 ve Valdštejnově pracovně

 

PROGRAM JEDNÁNÍ:

9.00 hod. Informace o vývoji klimatu ve vztahu k zemědělství

Informaci přednese: ředitel ČHMÚ Brno Jaroslav Rožnovský

9.30 hod. Senátní tisk č. 38 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Přizván: zástupce Ministerstva dopravy ČR

Zpravodaj: senátorka Veronika Vrecionová

Garanční: VHZD

Senátní tisk č. 23 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům

Přizván: zástupce Ministerstva dopravy ČR

Zpravodaj: senátor Jiří Hlavatý

Garanční: VHZD a další VZOB

10.05 hod. Senátní tisk č. 25 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Astaně dne 24. listopadu 2014

Přizván: zástupce Ministerstva financí ČR

Zpravodaj: senátor František Čuba

Garanční: VHZD a další VZOB

10.15 hod. Senátní tisk č. 34 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Přizván: zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Zpravodaj: senátor Libor Michálek

Garanční: VHZD

Senátní tisk č. 33 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Přizván: zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Zpravodaj: senátor Pavel Štohl

Garanční: VHZD a další VUZP

Senátní tisk č. 32 - Návrh zákona, kterým se měnízákon č. 406/2000 Sb., o hospodařeníenergií, ve zněnípozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zněnípozdějších předpisů

Přizván: zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Zpravodaj: senátor František Bradáč

Garanční: VHZD a další VUZP

poté Různé - sdělení předsedy výboru, podněty senátorů, stanovení termínu 7. schůze

« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2018 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4