Leopold Sulovky. senator, ostrava
11. 05. 2015 | 21:00

9. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

 

V úterý 12. května 2015 se sejde Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu,

ve Valdštejnově pracovně.

 

PROGRAM JEDNÁNÍ:

9.00 hod. Přehled o příjmech a výdajích za leden-březen 2015 kapitoly 303 Senát Parlamentu

Předkládá: vedoucí Kanceláře Senátu Jiří Uklein

Informace k návrhu rozpočtu na rok 2016 kapitoly 303 Senát Parlamentu

Informaci přednese: vedoucí Kanceláře Senátu Jiří Uklein

Návrh změny „Stanovení podrobností k provedení zákona č. 236/1995 Sb.“

Předkládá: vedoucí Kanceláře Senátu Jiří Uklein

Návrh změny „Pravidlahospodařenísenátorských klubů pro rok 2015“

Předkládá: vedoucí Kanceláře Senátu Jiří Uklein

9.20 hod. Informace z jednání Podvýboru pro dopravu a energetiku VHZD ze dne 29. dubna 2015 k  balíčkuopatření k energetické unii:

- senátní tisk č. K 010/10 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresívní politiky v oblasti změny klimatu

- senátní tisk č. K 011/10 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru,Výboru regionů a Evropské investiční bance Rámcová strategie pro vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu

a k senátnímutiskuK 009/10- Sdělení Komise Pařížský protokol-plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020

Informaci přednese: senátor Petr Bratský, předseda podvýboru

9.25hod. Senátní tisk č. 65 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Přizván: zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Zpravodaj: senátor Petr Bratský

Garanční: VHZD a další ÚPV

poté Různé - sdělení předsedy výboru, podněty senátorů, stanovení termínu 10. schůze

« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2018 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4