Leopold Sulovky. senator, ostrava
18. 05. 2015 | 13:37

Komentář k vládnímu návrhu novely energetického zákona

Komentář k vládnímu návrhu novely zákona,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(senátní tisk č. 65)

 

Po několika schůzkách na VŠB v Ostravě, Technická univerzita, Výzkumné energetické centrum, které se zabývá touto problematikou, a několika schůzkách s paní Ing. Knoblochovou, ředitelkou CZEPHO, jsme se pokusili ovlivnit podobu této vládní novely.


Dne 29. 4. 2015 proběhla schůze Podvýboru pro energetiku, jež je součástí VHZD, na kterou jsme poslali doporučující pozměňovací návrh, který měl řešit základní nedostatky v nově připravované novele zákona. Snahou pozměňovacích návrhů je co nejvíce usnadnit přístup široké veřejnosti k využívání obnovitelných zdrojů energií.

 Příloha:

- Zásadní pozměňovací návrhy (pro otevření přílohy klikni na text)

- Komentář novely energetického zákona (pro otevření přílohy klikni na text)


Podvýbor pro energetiku na této schůzi nepřijal žádné usnesení. Dne 12. 5. 2015 proběhla schůze VHZD, kde byl hlavním bodem senátní tisk č. 65 – vládní novela energetického zákona. Pozměňovací návrh,   upraven legislativním odborem Senátu, byl rozeslán všem senátorům.

Pro případ, že pozměňovací návrhy nebudou akceptovány jsem vytvořil návrh doprovodného usnesení Senátu ve spolupráci s legislativním odborem ve znění níže uvedené přílohy.

Příloha:

- Návrh doprovodného usnesení senátní tisk č. 65 (pro otevření přílohy klikni na text)


Hlasovalo se prvně o přijetí novely ve znění zaslaném poslaneckou sněmovnou s výsledkem - 6 Pro, 5 Zdrželo se (včetně mě).

Poté se hlasovalo o přijetí návrhu doprovodného usnesení k pozměňovacímu návrhu s výsledkem - 1 Pro (já), ostatní se zdrželi.

Dne 13. 5. 2015 proběhlo plénum Senátu, na kterém byl předmětný návrh novely postoupen ke schválení ve znění zaslaném poslaneckou sněmovnou a neuplatní-li prezident právo veta, bude vládní návrh zákona prosazen i s jeho veškerými nedostatky.

 

V novele se objevila ještě jedna nepříjemnost pro malé zdroje, kterou jsme analyzovali s právníky a daňovými poradci a týká se zrušení osvobození od daně z elektřiny (navrhovatelem bylo MF ČR). Nově budou muset výrobci platit tuto daň z elektřiny pro vlastní spotřebu, což bude velká a zbytečná administrativní zátěž. Více viz článek níže…. Pokusíme se apelovat přímo na MF ČR.

„Vyrábíte si ekologicky šetrnou elektřinu? Odteď za to budete muset platit daň.

Domácnosti vyrábějící ekologicky šetrnou elektřinu pro vlastní potřebu budou muset nově platit daň z elektřiny. Senát včera přijal rozsáhlou novelu energetického zákona, která to umožní. I když někteří senátoři poukazovali už ve svých výborech na řadu legislativních chyb, většina jich na plénu nakonec rozhodla, že se předlohou nebudou vůbec zabývat. „Za jeden z hlavních nedostatků novely považuji zavedení daně z elektřiny pro malé fotovoltaické elektrárny, což jsou třeba domácnosti se solárními panely na střeše rodinných domků, tedy drobní výrobci elektřiny, kteří si ji vyrábějí pouze pro svoji potřebu. Pro majitele, kteří se chovají ekologicky a snaží se ušetřit, to bude zatěžující. Je to velká chyba a mrzí mě, že Senát nevyužil možnosti ji opravit,“ uvedla senátorka Jitka Seitlová, která se spolu s kolegy Václavem Láskou, Ivanou Cabrnochovou a Liborem Michálkem chtěla předlohou zabývat a nedostatky napravit.

Subjekty, které si vyrábějí ekologicky šetrnou elektřinu pro svoji potřebu, neměly dosud vůči správci daně žádné povinnosti. To se nyní změní a ekologicky šetrná elektřina již nadále nebude od daně z elektřiny osvobozena.

Z důvodové zprávy sice vyplývá, že předmětem úpravy má být zejména zamezení obchodování s „průkazy původu“ k ekologicky šetrné elektřině, avšak zánik osvobození od daně u ekologicky šetrné elektřiny bude mít dopad i na drobné provozovatele malých vodních či slunečních elektráren, kteří si vyrábějí elektřinu pouze pro vlastní spotřebu.

„Ačkoli vlastní daňová povinnost zde nebude dosahovat významných částek, vznikne těmto subjektům registrační povinnost k dani z elektřiny a měsíční povinnost podávání daňového přiznání a platby daně ze spotřebované elektřiny. Uvedené změny tedy znamenají zvýšenou administrativní zátěž, a to nejen pro drobné výrobce elektřiny, ale i pro správce daně,“ dodala Seitlová.“

« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2019 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4