Leopold Sulovky. senator, ostrava
21. 07. 2015 | 12:22

10. schůze Senátu

 

10. schůze Senátu proběhne ve středu 23. července 2015 ve 13 hodin

v Jednacím sále Valdštejnského paláce.

 

Návrh pořadu 10. schůze Senátu


1. Senátní tisk č. 56 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2014 – předsedkyně Rady Emílie Benešová
2. Senátní tisk č. 61 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2014 – předseda úřadu Igor Němec
3. Senátní tisk č. 71 - Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2014 – předseda Rady Jaromír Novák
4. Senátní tisk č. 102 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů – 1. čtení - senátor Libor Michálek
5. Senátní tisk č. 103 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, Ivany Cabrnochové a Jitky Seitlové, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – 1. čtení - senátor Libor Michálek
6. Senátní tisk č. 20 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – 2. čtení
7. Senátní tisk č. 106 - Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
8. Volba osoby navrhované Senátem k jmenování do funkce předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů
9. Senátní tisk č. - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 25. - 26. června 2015 – předseda vlády Bohuslav Sobotka
10. Senátní tisk č. 85 - Národní program reforem České republiky pro rok 2015 - předseda vlády Bohuslav Sobotka
11. Senátní tisk č. 95 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová
12. Senátní tisk č. 96 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony - ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová
13. Senátní tisk č. 97 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
14. Senátní tisk č. 98 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
15. Senátní tisk č. 99 - Návrh zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) - ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
16. Senátní tisk č. 57 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o Visegrádském patentovém institutu, podepsaná v Bratislavě dne 26. února 2015 – ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
17. Senátní tisk č. 100 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – ministr vnitra Milan Chovanec
18. Senátní tisk č. 101 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů – ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček
19. Senátní tisk č. 51 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě – ministr dopravy Dan Ťok
20. Senátní tisk č. 53 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jamajky o letecké dopravě – ministr dopravy Dan Ťok
21. Senátní tisk č. 54 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015 – ministr financí Andrej Babiš
22. Senátní tisk č. 73 - Konvergenční program České republiky aktualizace duben 2015 – ministr financí Andrej Babiš
23. Senátní tisk č. 63 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru – ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek
24. Senátní tisk č. 69 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé – ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
25. Senátní tisk č. 60 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (Lanzarote, 25. října 2007) – ministr spravedlnosti Robert Pelikán
26. Senátní tisk č. 68 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu – ministr životního prostředí Richard Brabec
27. Senátní tisk č. 72 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu – ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová
28. Senátní tisk č. N 16/10 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území – ministr zemědělství Marian Jurečka

« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2018 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4