Leopold Sulovky. senator, ostrava
22. 09. 2015 | 22:30

12. schůze Senátu

 

12. schůze Senátu proběhne ve středu 23. září 2015 v 9 hodin

v Jednacím sále Valdštejnského paláce.

 

Návrh pořadu 12. schůze Senátu


1. Senátní tisk č. 116 - Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2014 – předseda vlády Bohuslav Sobotka
2. Senátní tisk č. 63 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru – ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek
3. Senátní tisk č. 69 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé – ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
4. Senátní tisk č. 90 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení – ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek
5. Senátní tisk č. 94 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 8. června 2015 v Jeruzalémě – ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek
6. Senátní tisk č. 119 – Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky se jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jaromír Jirsa) – prezident republiky Miloš Zeman – poslední bod před polední pauzou
7. Senátní tisk č. 105 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2014 guvernér České národní banky Miroslav Singer – 1. bod odpoledního jednání
8. Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky k informaci vlády České republiky o změně rámcové pozice k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce – ministr spravedlnosti Robert Pelikán
9. Senátní tisk č. 109 - Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO "Active Fence" v Turecké republice – ministr obrany Martin Stropnický
10. Senátní tisk č. K 017/10 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro jednotný digitální trh v EU – ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
11. Senátní tisk č. 72 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu – ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová
12. Senátní tisk č. 104 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2014 - předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj

« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2018 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4