Leopold Sulovky. senator, ostrava
20. 10. 2015 | 22:51

15. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

 

15. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu bude zahájena

v úterý 20. října 2015 ve Valdštejnově pracovně.

 

PROGRAM JEDNÁNÍ:

13.50 hod. Informace o navýšení celkových výdajů kapitoly 303 Senát Parlamentu od 1. 11. 2015 v souvislosti s úpravou platů zaměstnanců
Předkládá: vedoucí Kanceláře Senátu Jiří Uklein
Návrh na změnu Platového řádu Kanceláře Senátu
Předkládá: vedoucí Kanceláře Senátu Jiří Uklein
14.00 hod. Senátní tisk č. 120 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a na odvolání výhrady České republiky k této Úmluvě
Přizván: zástupce Ministerstva dopravy ČR
Zpravodaj: senátor Leopold Sulovský
Garanční: VHZD a další VZOB
14.10 hod. Senátní tisk č. 123 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Haagu dne 29. června 2015
Přizván: zástupce Ministerstva financí ČR
Zpravodaj: senátor Petr Šilar
Garanční: VHZD a další VZOB
14.20 hod. Senátní tisk č. 126 – Návrh zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
Přizván: zástupce skupinu poslanců Jan Farský
Zpravodaj: senátor Jaromír Strnad
Garanční: VHZD a další UPV, VUZP
15.00 hod. Informace z jednání Podvýboru pro dopravu a energetiku VHZD ze dne 13. října 2015 k Novým návrhům Evropské komise v oblasti energetiky, a to: Senátní tisk N 029/10 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií Senátní tisk N 030/10 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro označování energetické účinnosti štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU
Senátní tisk K 031/10 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů realizace nové politiky pro spotřebitele energie Senátní tisk K 032/10 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zahájení veřejné konzultace o novém uspořádání trhu s energií
Informaci přednese: senátor Petr Bratský, předseda podvýboru
15.05 hod. Informace k v Poslanecké sněmovně PČR projednávaným zákonům - sněmovní tisky č. 437, 578, 579 a 580
poté Různé - sdělení předsedy výboru, podněty senátorů, stanovení termínu 16. schůze

« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2018 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4