Leopold Sulovky. senator, ostrava
3. 05. 2016 | 20:48

Výsledek schvalování zákona o odpovědnosti úředníků

Vyjádření média NOVINKY.CZ :


 

Senát shodil povinnost vymáhat škodu po úřednících. Rozhodly dva hlasy

 

Horní komora odmítla už v prvním kole projednávání návrhu senátorů STAN, aby stát musel vymáhat náhradu škody po chybujících úřednících. Rozhodla o tom ve středu rozdílem dvou hlasů na popud ČSSD. Téměř shodnou předlohu má už dva roky na stole i Sněmovna.

 

 

 

středa 27. dubna 2016, 18:39 - Praha

 

Cílem obou předloh bylo změnit současnou praxi, podle níž stát po úřednících škodu vymáhat může, ale nemusí, a proto toho málokdy využívá.

 

Zamítnutí zdůvodnil místopředseda senátorů ČSSD Miroslav Nenutil tím, že se tvůrci senátorské předlohy nevyrovnali s námitkami, které k poslanecké novele vznesla před dvěma lety vláda.

 

Kabinet se mimo jiné obával, že by se po schválení novely úředníci vyhýbali rozhodování sporných záležitostí. Kvůli úředním postupům navíc prý není často zřejmé, kdo za nezákonné rozhodnutí odpovídá. Předloha by podle vlády taky mohla přinést nárůst počtu soudních sporů.

 

Výše sankcí se měnit nebude

 

Chybujícím úředníků platný zákon v případě neúmyslného pochybení hrozí sankcí ve výši do 4,5násobku měsíční mzdy. Senátorská novela na tom nic měnit neměla.

 

Předkladatelé tvrdí, že není odůvodněné, aby po uhrazení škody občanům a firmám zůstal jediným poškozeným většinou stát a nevymáhal po úřednících ani částečnou odpovědnost. Nyní to prý úřady až na výjimky nedělají.

 

Kabinet ale uvádí, že stát musí postupovat jako řádný hospodář a i za současné formulace v zákoně má v podstatě povinnost škodu vymáhat.

 

Úřady by podle obou novel mohly od vymáhání škody od úředníků ustoupit „z důvodů hodných zvláštního zřetele". Předlohy výslovně zmiňují případy, kdy na věc, o které úředník rozhodl, existovaly odlišné právní názory. Z jednoho na tři roky měly normy prodloužit lhůtu, v níž mohou úřady vůči chybujícímu úředníkovi náhradu škody uplatnit.

 

 


 

takto bych to okomentoval:

 

ČSSD potřebuje poslušné úředníky, proto udržuje jejich beztrestnost

 

Senát podpořil faktickou beztrestnost státních úředníků. O dva hlasy totiž zamítl návrh senátorského klubu Starostové a nezávislí (STAN), aby v příslušném zákoně byla pro stát stanovena POVINNOST požadovat náhradu vzniklé škody. V zákoně č. 82/1998 Sb. je totiž pro stát zakotvena libovůle, zda bude či nebude vyžadovat po úředních osobách náhradu za škodu, kterou stát uhradil v důsledku nezákonných rozhodnutí či nesprávného úředního postupu. Je v něm obsaženo magické slůvko stát „MŮŽE“. A jak dokládá praxe, stát nemusí vůbec nic. 

Lví podíl na zamítnutí předlohy mají senátoři za ČSSD, kteří se jako jeden muž  odvolávali na vládu, že ta by měla předložit příslušný návrh zákona. Totéž ovšem vláda slibovala už ve sněmovně, když na začátku tohoto volebního období v červnu 2014 stejnou předlohu tehdejšího poslance Stanislava Polčáka zamítli, opět, především poslanci ČSSD. Od té doby se už dva roky nic neděje a vláda žádný návrh, měnící současnou praxi libovůle státu, zda škodu způsobenou úředníkem, ale i soudcem, státním zástupce, politikem ve výkonné funkci bude vymáhat. Přitom jsme nepožadovali nic víc, než co dnes platí v soukromé sféře. Když zaměstnanec svému zaměstnavateli způsobí škodu, odpovídá podle zákoníku práce do výše 4,5 násobku svého platu. Způsobil-li škodu úmyslně či v opilosti, pak odpovídá plně. Totéž mělo být zachováno i pro státní sféru, jen by mu byla uložena povinnost jeho škodu vymáhat povinně. Když slyšíte, že se za zamítnutí předlohy přimlouvá i senátor a ministr Jiří Dienstbier, jindy velký bojovník za všechno a za všechny, vrtá vám hlavou, zda to nebyl stranický úkol ponechat zákon v takovém stavu libovůle, zda se po úřednících škoda vymáhat bude či nikoli. Sociální demokracii totiž stávající stav vyhovuje. Umožňuje jí na centrální úrovni ovládat úředníky a udržovat je v poslušném módu. Politik ČSSD totiž potřebuje úředníka ujistit, že nebude-li se protivit vůli nadřízeného, pak nejenže má kariérní postup zajištěn, ale také mu nehrozí žádný jiný postih.

Zákon o státní službě, který ČSSD prosadila, tak byl jen velký švindl na občany. Pevně usadil úředníky prakticky na doživotí v jejich pohodlných židlích a odpovědnost zůstala jen v tezích. Jak jinak si vysvětlit, že i podle statistik sdružení Oživení je na některých ministerstvech vymáhána škoda jen ve 4% případů?! Je to pro sociální demokracii dobrý obchod, zajišťuje jí loajální a povolné úředníky. Bohužel jediným poškozeným je pak daňový poplatník, tedy my všichni, kteří škodu vzniklou státu musíme vždy z našich daní zaplatit. Kdyby si úředníci byli vědomi, že s jejich nesprávným úředním postupem, a tím je i nečinnost či prodlevy, byla spojena jasná odpovědnost, vypadalo by to jejich úřední rozhodování jinak. To ale ČSSD a dlužno dodat, že i většinově ODS, jež předlohu taky navrhla zamítnout a která má s ovládáním úředníků letité zkušenosti, nevyhovuje. Potřebují totiž úředníky povolné.

Český zákon nesnese ani srovnání se zahraničím, na Slovensku platí explicitní povinnost státu škodu vymáhat, ale i povinné pojištění úředníků, na které stát přispívá. To jsme chtěli rovněž řešit. Podobně je tomu v Rakousku, v Německu spadá vymáhání škody pod speciální úřad. Paradoxní je, že stát našim obcím a krajům přikazuje, aby povinně škodu jim vzniklou vymáhali. Jsem již 26 let starostou Božího Daru a nikdy by mne nenapadlo, že bych škodu prokazatelně mé obci vzniklou nevymáhal. Jak bych to také před svými občany asi odůvodnil? U státu je to zjevně jedno. Senátorem jsem již 12 let a nikdy by mne nenapadlo, že Senát ovládaný ČSSD takto ztratí rozum a posvětí princip známý ze Švejka – „to se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou“. Senát v podzimních volbách potřebuje výrazně obměnit, vláda jedné strany mu škodí a ztrácí pro občana skutečně význam.

« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2019 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4