Leopold Sulovky. senator, ostrava
27. 06. 2018 | 16:48

Istanbulská úmluva

Chtěl bych vás seznámit s tzv. „Istanbulskou úmluvou“ (dále „Úmluva“), kterou vláda České republiky podepsala 2.5.2016 v Istanbulu, protože si myslím, že veřejnosti je nedostatečně objasněn pravý ideový základ Úmluvy.

Po prostudování Úmluvy a konzultaci s JUDr. A. Nytrou jsem dospěl k jednoznačnému závěru, že Úmluvu je třeba odmítnout.

( odmítli ji i  např. Slováci ). 

 

Je to právě Istanbulská úmluva, která bude legalizovat násilí na ženách v duchu jejich genderové ideologie.

Hlavní problémy Úmluvy jsou tyto:

 

1) Je uměle vytvořena tzv. „genderová identita (přitom ale Úmluva neříká, co se pod tímto pojmem skrývá). 

V reálu se člověk rodí jako muž či žena, ale genderoví aktivisté tvrdí, že je na rozhodnutí každého, zda se prohlásí za kluka nebo holku a dokonce vymysleli seznam 112 genderů, na které se může člověk „proměnit“ podle toho, jak se vyspí.

Cca 5% menšina chce tímto tyranizovat 95% většinu normálních lidí a vnucovat většině jejich pravidla.

Uvedu příklad: V USA začal chodit nahý 45 letý muž jménem Colleen Francis do dívčích šaten na univerzitní plovárně. Studentky si na něho logicky a opakovaně stěžovaly, až ho nakonec plavecký trenér z dívčí převlékárny vyhodil a zavolal policii. Jak to dopadlo? Trenér se musel Colleen za vyhození omluvit.
Potom ta Univerzita prohlásila toto:  "Nešlo o žádný zločin. Paní Francis (v reálu 45 letý muž) byla jen nahá na místě, kde je nahota dovolena." A dále, že:"Škola nemůže diskriminovat někoho na základě jeho genderové identity. Genderová identita je jedna z chráněných věcí v antidiskriminačního zákoně našeho státu."

Tohle tady nikdo jistě nechceme - ale Istanbulská úmluva je začátkem legalizace těchto úchylek, ke kterým časem přibudou další pravidla zakazující přirozený život normálních lidí.

2)  Hlavním cílem Úmluvy je zavést genderový životní styl, a to pod zástěrkou potírání násilí na ženách.

Současně se tento styl bude násilím nutit i normálním lidem – čili nejde o pouhé zrovnoprávnění odlišných lidí s námi přirozenými, ale o vynucený zánik normálního života a tradic a naší svobody se rozhodovat a projevovat (viz. příběh z USA).

Ale v ČR už byl přijat zákon (č. 135/2006 Sb.) na ochranu před domácím násilím.  Istanbulská úmluva je tedy vyloženě nadbytečná i z hlediska skutkových podstat.

I k případné novelizaci postačí jednoduchá novela, aniž bychom museli navíc povinně legalizovat genderovou ideologii, jak požaduje Úmluva.

3) Západní země nepoznali totalitu a nechápou, že je třeba bojovat proti menšinové tyranii.  Nyní proti genderové tyranii.

Např: v západních státech genderoví aktivisté kritizovali i oznámení, že se královské rodině narodil chlapec. Podle genderových aktivistů se mělo oznámit, že šlo jen o dítě, které má mít samo právo na určení si vlastního genderu. Všimněte si, že tato ideologie popírá biologické fakta, vytváří neexistující formy existence a vnucuje toto myšlení i vám – žádná rovnoprávnost, jen totalita jejich ideologie.

4) Plnění istanbulské úmluvy má kontrolovat Expertní skupina pro potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – tzv. GREVIO při Radě Evropy - což je nepřijatelný zásah do suverenity státu a jejího právního prostředí. Tito „kontroloři“ mají navíc plnou imunitu a další privilegia nad rámec ústavnosti.  Paradoxně sama skupina má být složena z mužů a žen, ale v reálu je tvořena jen ženami. 

5)   Istanbulská úmluva zahájí vyhazování peněz na finanční podporu gender neziskovek ze státního rozpočtu a indoktrinaci na školách.  Nejenže  budeme platit za to, že budeme tyranizováni, ale ještě dovolíme, aby genderoví aktivisté vymývali mozky našim dětem ve školách.

6) Úmluva požaduje vyvrácení kulturních stereotypů a stereotypní pojímání rolí žen a mužů, podporujících genderové předsudky.  Ani tyto pojmy Úmluva nevysvětluje.  Je ale jasné, že jde opět o prosazení genderové identity, jak uvádím v bodě 1 - a každý, kdo by chtěl žít normálně, bude trestán a nucen trpět svévoli genderové menšiny.

7)  Námi placené genderovky budou de facto rozhodovat o našich základních právech a povinnostech, což je naprosto nepřijatelné a protiústavní. 

8)  Genderové aktivity se i u nás přesunuly od původní myšlenky srovnat platy mužů a žen na zcela identických pozicích,  až k velmi nebezpečným návrhům, aby stát umožnil otěhotnět ženám bez partnerů a ještě jim z veřejného zdravotního pojištění platil umělé oplodnění a tak produkoval samoživitelky.

9) Rozpor istanbulské úmluvy s úmluvou o lidských právech

Istanbulská úmluva se hlásí k jakémusi třídnímu boji mezi mužem a ženou ve stylu marxismu. Proti tomu stojí ale úmluvy o lidských právech, které prohlašují člověka za přirozeně lidského.

Úmluva dále přikazuje, abychom v našem trestním právu opustili současný trend: vždy hledat smírné alternativy, než začneme trestat.

 

Na příkladu z USA vidíme, že je to právě Istanbulská úmluva, která bude legalizovat násilí na ženách.

Při násilí na ženě se totiž připouští pouze genderový základ.

 

Zamysleme se, prosím.

 

Leopold Sulovský


 

 

« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2019 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4