Leopold Sulovky. senator, ostrava
18. 03. 2020 | 18:35

Pozměnovací návrh

Dnes se v Senátu hlasovalo o novelizaci zákona

 č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Předložil jsem pozměňovací návrh, jehož cílem bylo zejména zachovat alespon stávající právní stav, aniž by se v rámci očkování dětí tzv. „přitvrdilo“, a současně zamezit přijetí dalších šikanozních opatření proti dětem a perzekuci jejich rodičů,

Touto problematikou se zabývá např. MUDr. Eleková.

Bohužel tento pozměňovací návrh neprošel, 49 PŘÍTOMNÝCH, 17 bylo PRO.

 

« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2020 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4