Leopold Sulovky. senator, ostrava
13. 03. 2013 | 15:56

Hlasování v Senátu

N 187/ 8 - Návrh doporučení Rady o uznávání neformálního a informálního učení

Návrh byl přijat

Ano

 

K 171/ 8 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Obnovitelná energie: významný činitel na evropském trhu s energií

Návrh byl přijat

Ano

 

38/ 9 - Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

Návrh byl přijat

Ano

 

K 188/ 8 - Sdělení Komise Zavádění evropské služby elektronického mýtného

Návrh byl přijat

Ano

 

N 189/ 8 - Balíček k ustavení bankovní unie

Návrh byl přijat

Ano

 

K 194/ 8 - Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o komplexních vyhodnoceních rizika a bezpečnosti ('zátěžových testech') jaderných elektráren v Evropské unii a činnostech souvisejících

Návrh byl přijat

Ano

 

Informace vlády České republiky výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 7. - 8. února 2013
schválit

Návrh byl přijat

Ano

 

Informace vlády České republiky výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 7. - 8. února 2013
určení zpravodaje

Návrh byl přijat

Ano

 

40/ 9 - Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice v letech 2013 a 2014
vyslovit souhlas

Návrh byl přijat

Ano

 

40/ 9 - Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice v letech 2013 a 2014
odročit

Návrh byl přijat

Ano

 

39/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh byl přijat

Ano

 

446/ 8 - Celonárodní výzva - petice 'Za záchranu českého léčebného lázeňství'
schválit

Návrh byl přijat

Ano

 

446/ 8 - Celonárodní výzva - petice 'Za záchranu českého léčebného lázeňství'
souhlas s účastí

Návrh byl přijat

Ano

 

446/ 8 - Celonárodní výzva - petice 'Za záchranu českého léčebného lázeňství'
vzít na vědomí

Návrh byl přijat

Ano

 

 

« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2018 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4