Leopold Sulovky. senator, ostrava
20. 03. 2013 | 15:58

Hlasování v Senátu

448/ 8 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu

s ratifikací "Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku", který byl podepsán v Praze dne 15. října 2012

Návrh byl přijat

Ano

 

45/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie

Návrh byl přijat

Ano

 

6/ 9 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé

Návrh byl přijat

Ano

 

52/ 9 - Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
pověřuje

Návrh byl přijat

Ano

 

52/ 9 - Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
vrátit PS

Návrh byl přijat

Ano

 

52/ 9 - Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
3.pozměňovací návrh

Návrh byl přijat

Ano

 

52/ 9 - Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
2.pozměňovací návrh

Návrh byl přijat

Ano

 

52/ 9 - Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
1.pozměňovací návrh

Návrh byl zamítnut

Ano

 

52/ 9 - Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

Návrh byl zamítnut

Zdržel se

 

N 2/ 9 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech

Návrh byl přijat

Ano

 

N 197/ 8 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

Návrh byl přijat

Zdržel se

 

Volba členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
procedurální návrh

Návrh byl přijat

Ano

 

48/ 9 - Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Návrh byl přijat

Ano

 

43/ 9 - Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

Návrh byl přijat

Ano

 

42/ 9 - Návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

Návrh byl přijat

Ano

« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2018 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4