Leopold Sulovky. senator, ostrava
21. 03. 2013 | 17:06

Hlasování v Senátu

Návrh na změnu v orgánech Senátu

Návrh byl přijat

Ano

 

Návrh na změnu v orgánech Senátu
procedurální návrh

Návrh byl zamítnut

Ne                  

 

Návrh na změnu v orgánech Senátu

Návrh byl přijat

Zdržel se

 

55/ 9 - Návrh změny Podrobnějších pravidel doručování senátních tisků

Návrh byl přijat

Ano

 

60/ 9 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hajdy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
přikázat výborům

Návrh byl přijat

Ano

 

57/ 9 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
přikázat výborům

Návrh byl přijat

Ano

 

57/ 9 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
zamítnout

Návrh byl zamítnut

Ne

 

33/ 9 - Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2012 a Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2012
vzít na vědomí

Návrh byl přijat

Ano

 

33/ 9 - Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2012 a Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2012
vzít na vědomí

Návrh byl přijat

Ano

 

K 12/ 9 - Sdělení Komise Roční analýza růstu na rok 2013

Návrh byl přijat

Ano

 

K 17/ 9 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, EHSV a Výboru regionů Akční plán: Evropské právo obchodních společností a správa a řízení společností - moderní právní rámec pro angažovanější akcionáře a udržitelnější společnosti

Návrh byl přijat

Ano

 

28/ 9 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o počítačové kriminalitě (Budapešť, 23. listopadu 2001)
procedurální návrh

Návrh byl přijat

Ano

 

28/ 9 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o počítačové kriminalitě (Budapešť, 23. listopadu 2001)

Návrh byl přijat

Zdržel se

 

K 198/ 8 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu - Aktualizace sdělení o průmyslové politice

Návrh byl přijat

Ano

 

K 193/ 8 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akt o jednotném trhu II, Společně pro nový růst

Návrh byl přijat

Ano

 

3/ 9 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, podepsaná dne 26. června 2012 v Bruselu

Návrh byl přijat

Zdržel se

 

47/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh byl přijat

Ano

 

447/ 8 - Petice za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání
schválit

Návrh byl přijat

Zdržel se

 

447/ 8 - Petice za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání
procedurální návrh

Návrh byl přijat

Ano

 

447/ 8 - Petice za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání
vyslovit souhlas

Návrh byl přijat

Ano

 

447/ 8 - Petice za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání
vzít na vědomí

Návrh byl přijat

Ano

 

35/ 9 - Petice za zachování základních škol praktických
schválit

Návrh byl přijat

Ano

 

35/ 9 - Petice za zachování základních škol praktických
vyslovit souhlas

Návrh byl přijat

Ano

 

35/ 9 - Petice za zachování základních škol praktických
vzít na vědomí

Návrh byl přijat

Ano

 

50/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Návrh byl přijat

Ano

 

K 4/ 9 - Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Navazování účelných vztahů mezi EU a Evropskou kosmickou agenturou

Návrh byl přijat

Ano

 

46/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh byl přijat

Ano

 

51/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Návrh byl přijat

Ano

 

« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2018 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4