Leopold Sulovky. senator, ostrava
23. 03. 2013 | 20:25

Stručná bilance

Vážení,

jak jsem uvedl i v minulém bilancování, pokusím se o pravidelné a průběžné shrnutí a přiblížení mojí senátorské činnosti.

Pořad nedávné 6. schůze Senátu byl více než bohatý. Pokusím se stručně uvést některé návrhy, pro které jsem hlasoval.

V případě bližšího zájmu aktuální přehled mého hlasování naleznete jednak na mých stránkách, kompletní hlasování je pak zveřejněno na webových stránkách Senátu ( www.senat.cz ).

 

Podíváme-li se blíže na zajímavé novinky z posledního hlasování v  Senátu, řekl jsem ano změně Ústavy, konkrétně zrušení doživotní imunity zákonodárců a ústavních soudců. Tento návrh prošel, je ale na místě říci, že zákonodárci mohou být komorami ke stíhání vydáni i bez této změny. Dále jsem podpořil návrh zákona ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů. Existují zde totiž pochybnosti o tom, zda je správné zachovat listinné akcie na majitele v dosavadní podobě a tím ponechat absolutní anonymitu akcionářských struktur. Kromě posílení transparentnosti jde i o ochranu věřitelů a společníků a zmenšení korupčního prostoru všude tam, kde se soukromé subjekty ucházejí o veřejné prostředky. Přijetí změny rozhodně posílí i důvěru zahraničních investorů. Porovnáme-li situaci s jinými státy, tak některé sice povolují anonymní vlastnické struktury, na druhé straně jim ale omezují přístup do oblastí, kde mohou získávat veřejné prostředky.

 

Dále jsem podpořil změnu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Tato změna prošla a ve skutečnosti znamená, že povinná lékařská prohlídka řidiče se stanovuje až k hranici 68 let věku. Jedná se o řidiče, kteří nejsou profesionálními řidiči, neřídí vozidla s výstražnými systémy a nemají řidičské oprávnění C a výše nebo nejsou instruktory. Dosavadní povinná prohlídka v 60 letech byla již jen přežitkem, protože se stále posouvá i oprávněný věk odchodu do důchodu.

 

Neméně významným bodem byl návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.  I tento jsem podpořil, protože se domnívám, že neustálé kusé novelizace trestního řádu nemohou nahradit samostatný speciální zákon, jehož hlavním posláním má být úprava právního styku s cizinou. Dosavadní chybějící úprava vyžadovala zvýšenou byrokratickou zátěž pro Ministerstvo spravedlnosti a Nejvyšší státní zastupitelství.

 

Z dalších návrhů pro které jsem hlasoval byl návrh, kterým Senát vyslovil souhlas s ratifikací Úmluvy o počítačové kriminalitě a návrh zákona, kterým se ruší diskriminace mezi muži a ženami v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění.

 

 

Děkuji Vám za přízeň a podporu.

 

Leopold Sulovský

« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2018 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4