Leopold Sulovky. senator, ostrava
18. 06. 2013 | 08:46

Proč jsem hlasoval proti odkupu fotbalového stadionu na Bazalech

Vážení,

rád bych uvedl na pravou míru a vysvětlil důvody, které mne vedly k tomu, abych hlasoval proti koupi fotbalového stadionu na Bazalech.

Jelikož jsme hlasovali jednotně, týká se to i celého hnutí Ostravak.

 

 

Proč hnutí Ostravak nesouhlasilo s odkupem fotbalového stadiónu na Bazalech z veřejného rozpočtu

 

 

V uplynulých dnech jsme zaznamenali mnoho dotazů, nejasností a šířících se fám dotýkajících se rozhodnutí zastupitelstva města Ostravy koupit sportovní areál na Bazalech za cenu114 mil. Kč.. Tímto příspěvkem bychom rádi přispěli k jejich objasnění a uvedení souvislostí na pravou míru.

Předně je třeba poznamenat, že klub zastupitelů hnutí Ostravak hlasoval jako jediný jednotně proti koupi fotbalového stadionu na Bazalech za cenu 114 mil. Kč Statutárním městem Ostravou. Chybějící hlasy vládnoucí koalici dodali zastupitelé zvolení za KSČM a TOP 09.

 

Důvody nesouhlasu s dnes již schválenou transakcí lze rozdělit do pěti rovin.

 

1.  Po nás potopa…

 

Město Ostrava dluží více než tři miliardy korun. Jestliže jeho hospodaření v roce 2012 skončilo přebytkem cca 400 mil. Kč, mají se tyto peníze použít na úhradu dřívějšího dluhu. Nesplácení dluhu považujeme za krátkozraké a v době, kdy se některé evropské země doslova topí v dluzích, za krajně nezodpovědné. Pokud již delší dobu tvrdíme, že chování současného vedení města Ostravy lze charakterizovat úslovím „po nás potopa“, tento krok je pouze důkazem pravdivosti našeho tvrzení.

 

2.  Za daně občanů Ostravy pořídíme fotbalový klub!

 

Finanční prostředky, kterými disponuje město Ostrava jsou veřejnými prostředky. Z nich je financován chod např. městské nemocnice, městské policie, divadel, neziskového sektoru, veřejná doprava a další.

V uplynulých týdnech došlo k omezení spojů DPO z důvodu potřeby dosažení finančních úspor.

Již v roce 2012 byl z téhož důvodu krácen rozpočet Městské policie, přitom bezpečnostní situace ve městě se neustále zhoršuje. Nedostává se financí na posílení pochůzkové služby městské policie a v některých částech města (Kunčice, Přívoz) se situace přibližuje kritickému stavu.

Citelně chybí finance v neziskovém sektoru a v mládežnickém sportu.

Zejména velké městské obvody se potýkají se špatným stavem cest a chodníků.

Byly zrušeny dvě lékařské pohotovosti a to v Ostravě – Porubě a Ostravě – Jihu.

Vynaložení 114 mil. Kč z veřejných prostředků na skrytou podporu profesionálního fotbalového klubu považujeme v současné době za zcela nepřijatelné. Veřejné prostředky, tedy mj. daně občanů města, k tomuto účelu nejsou určeny.

 

3.  Dva stadiony ve městě ?

 

Vedení města tvrdí, že koupě fotbalového stadionu je pro město výhodnou investicí.

Město Ostrava je vlastníkem sportovního stadiónu ve Vítkovicích, jehož rekonstrukce bude stát okolo 800 mil. Kč. Projekt jeho modernizace byl přizpůsoben potřebám prvoligové kopané. V současnosti je v Ostravě pouze jeden profesionální fotbalový klub. Nač tedy město Ostrava potřebuje druhý stadión, který navíc bez investice ve výši cca 400 mil. Kč nesplňuje parametry hřiště pro profesionální fotbal? Pokud by zde mělo vzniknout pouze tréninkové hřiště, proč stadión kupovalo za tak vysokou cenu? Cena na výstavbu jednoho fotbalového hřiště se pohybuje okolo 3-5 mil. Kč.

Zde stojí za zmínku uvést na pravou míru jednu důležitou skutečnost a to, že současné vedení města odmítlo v tomto volebním období  vůbec diskutovat nad možností rekonstrukce Bazalů a rozhodlo o účelovém vynaložení investic do fotbalu ve Vítkovicích ( navýšení investice argumentovalo dohodou s vedením fotbalového klubu ).

 

 

4.  Znalecký posudek na míru…?

 

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo odkup areálu Bazaly za cenu 114 mil. Kč, tedy za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Tytéž nemovitosti byly před dvěma lety oceněny na44 mil. Kč. Na opakovaný dotaz zastupitelů hnutí Ostravak jak je možné, že došlo k tak drastickému navýšení ceny nemovitostí nikdy nedostali relevantní odpověď.

Vypracovaný znalecký posudek, kterým se dnes zastřešuje vedení města považujeme za účelově nadhodnocený a sjednanou kupní cenu za nevýhodnou pro město Ostrava.

 

 

5.  Kolik je vlastníků a kam ty peníze vlastně půjdou?

 

Společnosti vlastnící fotbalový klub Baník Ostrava a stadión na Bazalech mají neprůhlednou vlastnickou strukturu. Na dotaz klubu zastupitelů hnutí Ostravak komu budou peníze ve skutečnosti vyplaceny pan primátor Petr Kajnar neodpověděl. Stejně tak nedokázal odpovědět na otázku redaktorky České televize, komu vlastně nemovitosti na Bazalech patří a připustil, že mezi příjemci veřejných prostředků mohou být politikové ze současného vedení města.

 

Způsob jakým k přijetí usnesení o koupi nemovitostí zastupitelstvo dospělo svědčí o enormní snaze vedení města odkup prosadit. Předseda představenstva FC Baník Ostrava je současně společníkem společnosti, která pro ODS zajišťovala volební kampaň v posledních komunálních volbách v Ostravě.

 

Hnutí Ostravak transakci považuje za jasný příklad nepřípustného propojování politiků a podnikatelského prostředí. Počínání pana primátora při vedení jednání zastupitelstva pokládáme za vytváření korupčního prostředí. 

 

Vyjadřování čelních představitelů města na oficiálním zvukovém záznamu z veřejného jednání zastupitelstva pak považujeme za nedůstojné. Z těchto důvodů vyzvalo představenstvo hnutí Ostravak primátora Petra Kajnara (ČSSD) a jeho náměstka Dalibora Madeje (ODS) k odstoupení ze svých funkcí (http://www.hnutiostravak.cz/nase-nazory/ruzne/vyzva-k-odstoupeni-petra-kajnara-a-dalibora-madeje-z-funkci-primatora-a-namestka-primatora-statutarniho-mesta-ostravy.html).   

 

Hnutí Ostravak se staví za podporu sportu v Ostravě. Veřejné finanční prostředky by však  měly být vynakládány účelně, a to zejména do rozvoje mládežnického sportu a nikoliv na podporu soukromého profesionálního fotbalového klubu. Jeho současná špatná ekonomická situace byla zapříčiněna výhradně jeho vedením a za situace, kdy mu město Ostrava přispělo částkou několika desítek milionů korun.

 

« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2019 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4