Leopold Sulovky. senator, ostrava
12. 08. 2013 | 12:34

Průběžné bilancování činnosti

Vážení spoluobčané,

rád bych vás seznámil s mou prací v regionální kanceláři i v Senátu.

 

Vystoupil jsem nově jako aktivní zákonodárce poté, co do Senátu před krátkou dobou došly ze Sněmovny některé kontroverzní návrhy zákonů.

Konkrétně jsem podal dva pozměňovací návrhy, a to k návrhu zákona o katastru nemovitostí a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí. S tímto návrhem jsem nesouhlasil, protože rozšiřuje katalog tisícikorunových poplatků, které jsou nyní nově zařazeny pod režim vkladu. Má se nově zapisovat 15 nových věcí a 20 poznámek a zpoplatnit i ty, které byly zdarma, čili účelově stanovené poplatky zcela bez důvodu. Tomu jsem chtěl zabránit pozměňovacím návrhem.

Je jasné, že už předchozí novelizací se rovněž účelově zavedla navíc povinnost podávat Katastru návrhy na předepsaném formuláři (což současný návrh zákona jen převzal). S tím tehdy zákonodárce ihned zvedl i poplatek za vklad z 500,- Kč na 1 000,- Kč. Považuji to jen za nadbytečnou administrativní zátěž, pokud si uvědomíme, že ani v celém soudním řízení není předepsán žádný podobný formulář, ale návrhy se posuzují podle obsahu.   Svým pozměňovacím návrhem jsem se pokusil odstranit i právě uvedená břemena a zrušit formuláře s navrácením správního poplatku na původní pětisetkorunu.

Nejzávažnější problém ale zůstává, že návrh katastrálního zákona oslabil právní jistotu oprávněných vlastníků ve prospěch těch v "dobré víře".  Jednak je nutné uvést, že poslanci nesouhlasili s tím, aby majitelé mohli do 15 dnů podvodný převod na základě padělaných listin jednoduše zablokovat.  Zákon sám neobsahuje žádný instrument, který předchází padělání listin a Katastr nadále zapíše cokoli. Zde jsem navrhoval změnu v tom smyslu, aby byl každý zápis či jeho změna možná jen nezprostředkovaně oprávněným vlastníkem s ověřením jeho totožnosti přímo katarálním úřadem. Jediným poctivým zde je totiž sám vlastník. S tímto mým pozměňovacím návrhem jsem byl v Hospodářském výboru přehlasován.

Návrh zákona byl vrácen k přepracování do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem, ve kterém se dohodly jednotlivé politické strany.

Jako senátor – zpravodaj jsem se pokoušel odstranit legislativně technické nedostatky, týkající se vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona o NKÚ. Byl jsem přehlasován, ale i přes tyto nedostatky bylo přijetí tohoto zákona důležité. 

V červnu se na mne obrátili občané městského obvodu Ostrava-Jih, kteří si stěžovali na stav chodníků a komunikací. Jedná se konkrétně o velkou a zbytečnou objížďku, která je způsobena uzavřením obslužné komunikace mezi podchodem z Polikliniky a objektem Venuše. Dále si stěžovali na ne příliš bezpečný a komplikovaný přistup k novému obchodnímu středisku Penny market a také problematický přístup k Poště na ulici Vlasty Vlasákové, kde chybí chodník.

Vedení obvodu Ostrava – Jih se k mnou navrhovaným změnám staví negativně. Jednání pokračuje, snažíme se najít kompromisní řešení.

Dalším důležitým a v současné době velmi diskutovaným tématem je protonové centrum.

Otázky protonového centra jsme řešili již v minulosti, kdy byl vznesen dotaz, proč není protonové centrum v Ostravě. Po seznámení se s problémem jsme zjistili, že ve velmi dohledné době bude toto protonové centrum otevřeno v nemocnici v Novém Jičíně.

Kromě pracovních aktivit věnuji svou pozornost i různým společenským událostem, stále pokračuji v setkávání se s občany a různými organizacemi ve své ostravské regionální kanceláři.

Navštěvují mne lidé, které se snažím vyslechnout a pomoci jim, případně je nasměrovat na příslušná místa, kde bude jejich problém dále řešen.

 

Přeji hezký zbytek letních dnů a zdravím Vás

 

Leopold Sulovský

 

 

« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2018 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4