Leopold Sulovky. senator, ostrava
20. 11. 2013 | 14:22

Memorandum senátorského klubu

Zpráva o činnosti senátního klubu "Starostové a Ostravak".

Senátorský klub Starostové a Ostravak, jehož jsem členem, přijal oficiální memorandum. 

Samotný klub je založen na nadstranickém principu, sdružuje senátory sdílející podobné politické názory a představy o demokratické společnosti a právním státu.

Obsah memoranda klubu, které přijali všichni jeho členové, je následující:

 

1. Výkon veřejných funkcí chápeme jako službu občanům při uplatňování demokratických pravidel vládnutí a veřejné správy.

2. Rozvíjení právního a fungujícího státu, který zaručuje spravedlnost, vymahatelnost a uplatnitelnost práva a opírá se o rozvinutou místní a regionální samosprávu, zohledňujíc tak princip decentralizace a subsidiarity.

3. Prohlubování otevřené demokracie a podporování rozvoje občanské společnosti s důrazem na svobodu a odpovědnost jednotlivce, solidaritu společenství občanů a zasahování veřejné moci pouze v těch případech, kdy jde o účelný a nezbytný výkon svěřené moci.

4. Přispívání k atmosféře vzájemné důvěry, lidské i politické slušnosti a tolerance ve společnosti.

5. Prosazování čistoty a kvality legislativního procesu a jeho větší srozumitelnosti.

6. Potlačování korupčního prostředí a prorůstání klientelismu do politických struktur.

7. Prosazování principů individuální odpovědnosti občanů a jejich rovných šancí, etického chování v tržním systému s nezbytným sociálním akcentem a nedotknutelnosti soukromého vlastnictví.

8. Přispívání proevropského směřování České republiky (při zachování suverenity státu) a zajištění důstojného a respektovaného místa naší země ve světě.

9. Vnímání a rozvíjení kulturního a duchovního bohatství naší společnosti

 

Leopold Sulovský

« zpět

 

ostravak
ostrava
senat
Ing. Leopold Sulovský, senátor za hnutí Ostravak. Ostrava volební obvod č. 71.
praha

Valdštejnské náměstí 17/4

118 01 Praha 1

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mjr. Nováka 1455/34 

700 30 Ostrava - Hrabůvka

Úřední hodiny

    Pondělí  10 - 15 hod.

tel.: +420 608 075 314

e-mail: sulovskyl@senat.cz

praha

Mgr. Patrik Bičovský

tel.: +420 608 075 314

e-mail: p.senat@seznam.cz


poradce

Ing. Bohdan Trojak

e-mail: trojak@bmail.cz

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava | Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, tel.: +420 608 075 314

© Copyright 2004-2019 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4